загрузка...

Яндекс цитирования

Статті

Історія України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

Західна Україна в 1918 році
Україна у 1914-1917 роках
Християн Раковський
Гетьман ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ
Суспільно-економічний лад та господарський розвиток Української Козацької Держави
Коломия в часи боротьби Польщі і Молдавії за Покуття в XV ст.
Большевики скидають маску
Культура України другої половини ХVІІ - ХVІІІ ст.
Науково-практична діяльність Є.В. Теличенка та її вплив на розвиток ветеринарії Подніпрянщини на початку ХХ ст.
Розпад СРСР і здобуття Україною незалежності
Внесок Одеського Товариства історії та старожитностей у становлення археографії на півдні України
Східнослов’янська держава - Київська Русь
Господарство Запорозької Січі
До питання про шкільний і вузівський підручник зі всесвітньої історії
СИМОН ПЕТЛЮРА І УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ. АРМІЯ УНР У ПОЛЬСЬКИХ ТАБОРАХ (1920-1924 pp.)
Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка.
Яґайло-Яків-Владислав
Український народолюбець Борис Грінченко на Катеринославщині
Історичні особливості становлення України та Росії
Епоха Просвітництва та її основні риси
Богдан Хмельницький та характер його визвільної війни
Культура і наука
Брестська унія
Роздуми над творенням історіографічного образу запорозького козацтва (на прикладі задунайського)
ЮРАСЬ ХМЕЛЬНИЧЕНКО
Основні етапи розвитку української державності
Gente Ruthenus natione Polonus – зміст і еволюція поняття у баченні В`ячеслава Липинського
Правда про проголошення російськими більшовиками радянської влади на Україні
Князівські династії східної європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль
Початок людської цивілізації на території Україні
Деякі концептуальні аспекти викладання нової історії в школі
Скасування гетьманського уряду
Старшинська опозиція і виступ Кочубея
Галицько-Волинське князівство у другій половині XIII — на початку XIV ст.
Україна в концепціях і доктринах Угорщини
Освіта, наука і культура просвітництва Києво-Могилянської академії
ДЕРЖАВА СКІФІВ
Українська Скаутська Організація Пласт
Катеринославська складова спадщини Н.Д.Полонської-Василенко
ЯК СТАВ "РОСІЙСЬКИМ" КРИМ
Доба високого відродження: мистецтво та релігія
Україна за часів гетьмана війська запорозького Петра-Конашевича Сагайдачного
Виникнення українського козацтва
Коломийщина в роки другої світової війни
Перші спроби державного об’єднання українців
Методика організації історико-краєзнавчої екскурсії на фортецю Кодак
Громадська реакція на гетьманський переворот
Захист фахових інтересів педагогів – основне завдання товариства “Взаємна поміч українських вчителів”
Україна в складі СРСР (1922-1939 рр.)
Розвідувальна діяльність запорожців за документами архіву Нової Січі (1734 - 1775 рр.)
Спогади О.М.Терпигорєва як джерело до історії формування науково-технічної інтелігенції Катеринослава початку ХХ ст.
Концепція "дідичного гетьманату" В`ячеслава Липинського у світлі сучасного трактування легітимності політичної системи
Боротьба за національну автономію Галичини в революцію 1848-49 рр. Здобутки і втрати
Політика більшовиків на території України в 1918-1920 рр
Ліберальна ідея в Україні
Грецькі колонії Північного Причорномор’я
Дії УПА в роки Великої Вітчизняної Війни і в післявоєнний період
Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького
Рівень національної самосвідомості на Волині та Галичині на початку ХХ ст.
Сталінські методи індустріалізації та їх здійснення в Україні.
Україна і українці у вітчизняній війні 1812 року
Українські Січові Стрільці
Західна Україна під окупацією Австрії
Сторінки збройної боротьби УПА на Прикарпатті
Гетьман Калнишевський – останній гетьман України
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В 1917-1921 РОКАХ
Організаційна побудова Української Повстанської Армії
УПА у період з 1939 до 1956рр.
Рейди УПА
Історія мого села на протязі ХХ ст. (Бутин)
Українські Січові Стрільці. Перша світова війна
В боях зі спец-відділами МВД-МГБ (1944-45 рр.)
Бої на Маківці (1915 рік)
Історія Гуцульщини
Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні
Актуальні проблеми дослідження джерельної бази сучасного історичного краєзнавства
“РУСЬКА ТРІЙЦЯ” Маркіян ШАШКЕВИЧ, Іван ВАГИЛЕВИЧ, Яків ГОЛОВАЦЬКИЙ
Перехід УПА через фронти
Стан культури України в 30-і роки
Життєвий шлях Сталіна
ГОЛОД 1932-33років НА УКРАЇНІ
Придунайський край – територія відновлення державотворчих традицій українського козацтва наприкінці XVIII – XIX ст.
Іван Мазепа до гетьманства
Діяльність товариств «Плай» і «Чорногора»
Столипінська реформа
ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА - КНЯЗЬ СВЯЩЕННОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
Закономірності розвитку історіографічних концепцій
Продуктивність зимівничого господарства запорожців часів Нової Січі (1734 - 1775рр.)
Українська національна-державна символіка: зародження, становлення, утвердження
Революція 1917 року
Діяльність Кирило-мефодіївського товариства
Біографія Миколи Міхновського
Центральна Рада, її роль у відновленні української державності
Історія повсякденності як складова шкільного курсу нової історії
ЗВІДКИ ТО ВЗЯЛИСЯ КОЗАКИ-ЗАПОРОЖЦІ
Третій Литовський Статут – визначна пам’ятка українського феодального права
Німецька окупація України. Створення української повстанської армії та її боротьба проти німецько-фашистських загарбників, радянських партизанів, польських збройних формувань (1941-1944)
Василь Кучабський: концепція українсько – польських взаємин з консервативної перспективи
Вплив монголо-татарського ярма на суспільно-економічний розвиток Північно-Східної Русі ХІІІ-ХV ст. в історіографії
Національно-культурницька діяльність українського козацтва

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]загрузка...
загрузка...