загрузка...

Яндекс цитирования

Статті

Історія України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

Україна під гнітом фашистів
ЯРОСЛАВ МУДРИЙ
Занепад кріпосних відносин ХІХ ст. в Україні
Вузлові питання соціально-економічної історії раннього нового часу
УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА І ЧОТИРИ УНІВЕРСАЛИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
Роман Шухевич
Литовсько-польський період в історії України (14-15 ст.). Люблінська і Берестейська унії, їх оцінка та наслідки для України
Не пояснювати, а розуміти історію (методологічні основи підготовки підручників з нової історії)
Україна в складі СРСР (1922-1991 рр.)
Ногайське козацьке військо: передумови і процес формування
Комуністичний терор 1930-х років у Радянській Україні: причини і наслідки
Україна – незалежна держава
Петро Перший – життя і діяльність
Визвольна війна українського народу середини 17 ст. Формування української держави. Гетьманщина
Виникнення і розвиток церковних сеньйорій
Чорнобильська катастрофа 1986 року та її наслідки
Збройні дії УПА і збройного підпілля на укр. землях під московсько-большевицькою окупацією
В.О. Ґеринович, у лавах Австро-угорської армії 1915-1917 рр.
Трагедія голодомору 1932 – 1933 р.р.
Виникнення і оформлення класу феодалів і феодально-залежного селянства
Останні гетьмани України
Найдавніша людність території України (доба палеоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту, бронзи)
М.С.Грушевський. Біографія
Козаки, їхнє життя, побут та звичаї
Переяславський договір
Пилип Орлик: Конституція та боротьба за незалежність України
Об'єднання українських земель галицько-волинським князівством
Коломацький переворот і обрання Мазепи на гетьманство
Визвольна боротьба у Отинії під час І та ІІ світових воєн
Національно-визвольна революція початку ХХ ст. (лютий 1917 – 1921 рр.)
Президент малоросійської колегії та генералгубернатор П. Румянцев
Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції
Воєнна стратегія Богдана Хмельницького
В.О. Ґеринович, у лавах Австро-Угорської армії 1915-1917 рр.
Веслав Маєвський – дослідник військової історії польско-українських стосунків і бойового протистояння в XVI-XVIII ст.
Джерела й канали інформації між українською еміграцією та УРСР у 20-х – на початку 30-х років
Походження, державна та громадська діяльність представників дворянських родин, внесених у родовідну книгу дворянства Бессарабської губернії
Михайло Грушевський та його внесок до розвиток історії та культури України
Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ ст.
М.Грушевсьий про співвідношення слов’янської та національної ідеї в українській суспільно-політичній думці
Відбудова та розвиток промисловості України у 50х - 60х роках ХХ ст.
Історія запорізьких козаків: історія й топографія восьми Запорізьких Січей
Данило Галицький
Політичні погляди у Київській Русі
Діяльність Галицького сейму
Історія Кирило-Мефодіївського товариства
Історія України. Шпаргалка
Утворення й розвиток Давньоруської держави. Походження назви Русь
Гетьманщина після Переяславської ради. Руїна
УВО та її діяльність
Дискусійні методи у вивченні нової історії в школі
Галицько - Волинське князівство
За свободу народів
Становлення і зародження Київської Русі
Чорноморське козацьке військо 1788 - 1792 рр.
Україна в період Хрущовської “відлиги”
Промислова кооперація в Україні за часів непу: сучасна історіографія
Події церковного та культурного життя у 17 ст. Польсько-Українська війна
Історико-культурна праця М.Грушевського
Деякі аспекти Гадяцької угоди 1658 р.
ДЕРЖАВА СКІФІВ
Правління Романа Мстиславича та Данила Галицького
Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)
Політична стратегія ОУH
Про періодизацію історії нового часу
Україна у війні з Туреччиною і Кримом
Друга світова війна і Україна
Задунайська Січ в Дунавцях за спогадами останнього запорозького кошового отамана Йосипа Гладкого
Виникнення, соціальна природа, устрій, життя козацтва
Хрестові походи
Державна дума
Україна в роки першої Російської революції
Спільні воєнні кампанії князів південно-західної русі та золотоординських ханів в останній чверті 13 ст.
ГОСПОДАРСТВО В УКРАЇНИ НА РУБЕЖІ 1980-1990 РР
Правова система Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)
Західно-українські землі в складі Польщі (1921-1931 рр.)
Економічна політика українських урядів доби національно-визвольної революції (1917-1920рр..)
Утворення К.Русі, її політичний і соціально-економічний розвиток та міжнародні зв’язки. Українське національне відродження на українських землях в складі Росії 18-19 ст.
Iстoрична геoгрaфiя Зaпoрoжжя чaсiв нoвoї сiчi: шляхи, брoди i перепрaви як елементи єдинoї системи спoлучень
Пилип Орлик
Наукова і політична діяльність М.Грушевського: статті і замітки
Богдан Хмельницький – людина легенда
Битва під Полтавою
Дисидентська та правозахисна діяльність В.Чорновола
Історія українських січових стрільців
Церква Петра і Павла: історія та археологія
КОЛІЇВЩИНА
Російські міфи про київську спадщину
Данило Галицький - видатний український діяч
Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі
ПОДОРОЖ У КОЗАЦЬКІ ЧАСИ
Україна напередодні Першої Світової Війни. Реформи Столипіна
Культура кіммерійців та скіфів
Мазепа у німецькій пресі по 1708 р.
Діяльність Івана Виговського
Наукова періодизація історії України. Боротьба за національні автономії Галичини 1848-49 рр. Здобутки та втрати
Установлення Директорії. Відродження УНР (кінець 1918 – початок 1919р.р.)
Діяльність суду і прокуратури України по забезпеченню законності правових актів місцевих органів влади в період з 1945 по 1991 рр.
Чигирин у роки великої вітчизняної війни

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]загрузка...
загрузка...