загрузка...

Яндекс цитирования

Статті

Історія України


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА
Музеї – “пам’ятники діянь на загальне добро”
Діяльність православних монастирів на Закарпатті в часи угорської окупації (1939-1944)
РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ. РОСІЯ КІНЕЦЬ СТАЛІНЩИНИ (1945-1953)
Гуцули: нащадки етруського етносу
Депортація українців з Лемківщини у 1944-1947 рр.
Гетьманщина
ІВАН ВИГОВСЬКИЙ
Державний устрій Київської Русі
Руська трійця
Економічний стан князівств Київської Русі в 11-13 століттях
Східнослов’янська держава “Руська земля” (ІХ – перша половина XIV ст.)
Князівські з’їзди і їх роль у формуванні державності України-Руси
Православна церква в Карпатській Україні (1938-1939)
УПА на Закерзонні
Культура Галицько-Волинської Русі ХІІІ - ХІV ст
Видавнича діяльність українських вчительських товариств
Підпільна діяльність ОУН—УПА в 1947-1953 pp.
Народний календар як джерело національно-історичної пам`яті українського народу
Охарактеризуйте основні етапи українського національного відродження на східноукраїнських землях у складі Росії (кінець XIX - поч. XX ст.). Включення західної України до УРСР в складі УРСР, політика радянської влади на західноукраїнських землях
Місцеві особливості в процесі феодалізації
Вплив культурно-освітнього товариства «Просвіта» на державотворчі процеси в Україні
Україна в період революції 1905-1907 рр.
НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНІ
Визвольні та національні рухи в Україні
Інтеграційна політика російського уряду щодо козацтва слобідських полків в добу Єлизавети Петрівни
Махновський рух на Лівобережній Україні в добу Української революції 1917-1921рр.
Західноукраїнські землі у 20-30-х роках
ПЕТРО ДОРОШЕНКО
Селянський рух на Волині в кінці XVI ст.: спроба статистичного аналізу
Козаки-некрасівці на Дунаї. Кінець XVIII - перша третина XIX ст.
Курська битва
Російські меншовики в добу центральної ради (березень 1917 - початок 1918 рр.)
ЗУСИЛЛЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В СТВОРЕННІ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ДОГОВОРИ 1939 РОКУ ТА ЇХ СУЧАСНІ ОЦІНКИ
Переяславська Угода
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
Розселення первісних людей на території України
Мазепа у світлі шведських очевидців
Кримський похід 1687 року і змова проти гетьмана Самойловича
Боярський клас
Українські землі в складі Румунії
Україна у міжвоєнних 1920-1930-х роках
Політична і громадська діяльність Михайла Грушевського
М.С.Грушевський – видатний український вчений, політик, громадський діяч
Політична і культурна історія України у ХХ ст
Невигаданий «п’ятий світ»
Джерельна база дослідження недержавного сектору промисловості України в умовах Непу
Діяльність Директорії
Звенигородське збройне повстання
Видатні діячі дисидентського руху в Україні
Щастя і трагедія Василя Кука
М.І.Міхновський – життя і громадсько-політична діяльність
Виникнення Західноукраїнської Народної Республіки
Революційний рух 1840-их років
ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ – ВОЛОДАР ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Економічні погляди революційних народників 70-х рр. XIX ст.
Михайло Грушевський та Дмитро Багалій
Життя і діяльність В.Липинського
Галицько-Волинська держава. Внутрішня і зовнішня політика
Культура та освіта в литовсько-польській добі
Хто такі анти?
Відбудова господарства в повоєнний період. Колективізація західно-українських земель
Причини поразки української національної революції
Адміністративна реорганізація імперії
Cторінки історії села Молодятин
Діяльність Галицького сейму
Голодомор в історії України
Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій (кінець ХVІІІ — початок XX ст.)
Гуцули в Українських сiчових стрiльцях
Переїзди директорії
Гетьман Іван Мазепа в західньоєвропейських джерелах 1687-1709
Процес організаційного та ідеологічного оформлення есерівського руху в Україні на початок російської революції 1905-1907рр.
Колективізація і голодомор 1929-1933 років
Роль козацтва у формуванні державних і духовних засад українського суспільства
Питання української автономії на «великому зібранні» Законодавчої комісії
Мазепа у звітах англійських дипломатів
Походження людини та її поява на території сучасної України
КРИМ (Історичний нарис)
Етапи вивчення історичного процесу
Значення землеробства в господарській системі Київської Русі в дофеодальний період
Командування УПА
БІОГРАФІЯ ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО
ІВАН ВИГОВСЬКИЙ
Леонід Брежнєв
Перша світова війна. Причини та характер
СЛАВЕТНИЙ КОШОВИЙ ОТАМАН ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ ІВАН СІРКО
Цінова політика держави в період непу: практична реалізація
Нові дані до біографії Івана Сірка
Державотворення: шляхи леґітимації
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ
Повна ліквідація української державності російським царизмом друга половина 18 ст. Радянсько-німецькі договори 1939-го року та їх наслідки.
Соціальна колективізація в Україні
УКРАЇНСЬКА ВОЄННО-МОРСЬКА ПОЛІТИКА В КРИМУ 1917-1918 рр.
Державна влада в період визвольної війни 1648-1654 рр
Більшовицька влада і українське національне життя
Селянсько-повстанський рух України в роки громадянської війни (1919-1920 рр.)
Життя та діяльність митрополита Петра Могили
Іов (Потьомкін), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти
Життя та діяльніст останнього гетьмана України графа Кирила Григоровича Розумовського
Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]загрузка...
загрузка...