загрузка...

Яндекс цитирования

Стаття

ПОДОРОЖ У КОЗАЦЬКІ ЧАСИ

Ой, у полі могила, широка долина

сизий орел пролітає

Славне військо запорізьке

У бій виступає .Всухаймося в слово козак і почуємо посвист шаблі, шерхотіння степової тирси, грізне й переможне Слава . Що то за люди були козаки , чому їх так називали , що вони зробили для України .

Козак – слово, ймовірно, турецьке . Означало воно вільну людину , яка жила воєнним промислом . Перші відомості про козаків містяться в писемних джерелах , які стосуютіся ІХ століття .

Степи подніпров я , які лежали пусткою , незважаючи на те , що дуже потерпали від татар і турків , усе більше приваблювали українців ( хоч серед козаків були і представники інших народів ) , які тікали сюди від панщини , утисків польської шляхти, або просто тих людей, що шукали волі , здобичі , воєнної слави. Вони гуртувалися тут , населяли землі по Дніпру , полювали звіра , ловили рибу , ставили фортеці , а голвне – боролися з турками і татарами .

Життя, повне небезпек , де вся надія на шаблю , силу та прудкого коня , манило до себе відважних людей. Українське козацтво складалося найсміливіших найвідчайдушніших , найсильніших – слабкі тут не виживали і не йшли в козаки .

Осередком козаччини стало Запорожжя – південні степи за порогами Дніпра . Вважається , що першу козацьку фортецю , свою першу столицю – Січ – козаки звели на острові Хортиця . Ймовірно , що її збудував князь Дмитро Вишневецький . Він був і першим козацьким гетьманом . За час існування козацтва місце розташування Січі декілька разів змінювалося .

На Січі зберігалися зброя , скарбниця , човни . Козаки не любили розкошів, проте зброю , особливо шаблю , мали найкращу . Того , хто пропив свою шаблю , з ганьбою виганяли з Січі . Усі разом козаки називалися Лицарством ,, , ,, Товариством ,, . Козацтво Січі становило Кіш , що поділявся на курені – військові одиниці , до яких входила певна кількість козаків. Куренем також називалося і житло , де жили козаки . Старший в Коші – кошовий отаман .

До Січі приймали усіх , хто приходив .Козаки голили волосся , залишаючи на голові лише чуб – оселедець та вуса . Одягалися в білі сорочки та шаравари- широкі, ,,як Чорне море ,, , - казали вони . Носили свити , жупани , кожухи . На ногах – чоботи .

Під час війни, у поході слово і наказ гетьмана були вищим над усе.

Зрадників , тих , хто не виконував наказів, або залишав товариша у біді,

пиячив у похоі ,- карали смертю . У мирний час частина козаків працювала у власному господарстві : розводила худобу , нацбільше – коней , ловила рибу , збирала мед . Те все міняли на хліб та інші речі .

Відвага і хоробрість козацтва ставали відомі по всій Україні , особливо українське козацтво уславилося своєю боротьбою з татаро – турецькими нападниками . Пам ять про них збереглася у піснях і думах .

…Далеко по степу розкидані так звані фігури- високі дерев яні вежі з бочкою смоли на самому версі . Біля них чатують по кілька козаків . Як тільки нацдальший з козацьких загонів помічає татарську орду , то одразу запалює свою фігуру . Побачивши на сусідній фігурі дим , козаки одразу запалюють свою фігуру , і так чиниться з фігури до фігури , передаючи таким чином звістку про напад аж до Січі . Таким же чином звістку про напад , через кілька годин знали на західних і північних землях .

Не завжди козаки чекали , коли на них нападуть вороги , а й самі йшли походами на них .

Козацький флот у кращі часи налічував до кількох сотень човнів - чайок. Наладнавши свої човни сміливці пливли Дніпром і Чорним морем , добиралися до турецьких володінь .

Вплив Січі поширювався на більшість земель України. Швидко козацтво стало відчутною силою . Тому польський уряд створив реєстр (Платна служба, на яку вступали козаки).

Проте більша частина козацтва завжди була осередком спротиву панування Речі Посполитої на Україні .

Гетьман Сагайдачний .Одним із козацьких ватажків , який намагався не силою , а мирно відстоювати права козацтва в Україні , був гетьман Петро Конашевич – Сагайдачний . Родом він був з Галичини . Юнаком опанував науки в Острозькій академії , був високоосвіченою людиною , володів кількома мовами , мав і велике вміння досягти поставленої мети . Приставши до козаків , швидко зажив серед них поваги , особливо вдалими походами проти татар і турків .

Сагайдачний не воював з поляками . Основою свого життя він вважав боротьбу з турками і татарами . У битві під Хотином 1621 р. Сагайдачного було важко поранено. Помираючи , він заповідав частину свого майна Київському і Львівському братерствам . Так і не видужавши Сагайдачний помер у Києві . Поховано цого поряд із собором Братського монастря .

Усталене за Сагацдачного козацьке життя після його смерті порушилось . До запоржців все частіше почали приєднуватись селяни , міщани , реєстрові козаки.

Та головним було те , що по всій Україні у козацтві почали вбачати ту силу , що стала оборонцем не тільки своїх прав , а й прав усього українського народу.,,Нехай знають на всім світі,як ми пошибали,

І гинучи , свою правду кров ю записали !

Записали – прочитають письменні люди ,

Що до суду із шляхетством згоди в нас не буде.

Доки Рось зоветься Россю,Дніпро в море ллєтья ,

Поти сонце українське з панським не зживеться,,

Козацькі права здобуті за Сагайдачного, знову були майже втрачені : всі міщани перестали спілкуватися українською мовою , становище православної церкви було жалюгідним , козацьку старшину тепер не оюирали , а призначали польскі власті ; зменшилась кількість реєтрових козаків ; сталися обмеження в козацькій території .

На Дніпрі , перед Кодацьким порогом , поляки збудували міцну фортецю Кодак ,щоб перетнути шлях запорожцям із Січі в Україну і втікачам з України на Січ . У Кодаку стояла добре озброєна залога . Король вважав , що нарешті він приборкав Україну і козацтво . Та не тут то було . Іскру до нового полум я боротьби кинув Богдан Хмельницький . Не допомогли ні військові залоги , ні погрози , ні кари , ні та ж фортеця Кодак . Пам ять про власну державність , часів Київської Русі , права і вольності України , коли вона входила до складу великого князівства Литовського , жила в народі . І Хмельницький був першим гетьманом , який рішуче повів козацьке військо , та й не тільки козаків , а й селян , шляхту , міщан на боротьбу за волю .

Богдан Хмельницький . Шлях до волі .

Син заможного козацького сотника Б.Хмельницький здобув хорошу на той час освіту . Змолоду був під наглядом батька , вправлявся у військовому мистецтві, брав участь у сутичках з татарами .

Недовго був у турецькій неволі , а після того осів у родовому хуторі Суботові поблизу Чигирина . ( Ставши гетьманом Хмельницький зробив Чигирин столицею своєї держави ) . Потім вписався до козацького реєстру . Його обрали чигиринським сотником .

Одного разу , коли Хмельницький був на службі , польський шляхтич пограбував його хутір і вбив сина . Хмельницький подав до суду , але його самого було увязнено . Врятувавшись , він подався на Січ .

Хмельницький швидко перпконав козаків, що час братися за шаблі . Роздмухуючи вогонь народного гніву, він нажив поваги серед козаків . Тому його було обрано гетьманом Січі .

Багато боїв мав Богдан . У славі повертався він в Україну . По містах і селах гетьмана зустрічали , як рятівника . Пишно вітали переможця і у Києві . Але у 1657 році , в Чигирині помер гетьман , патріот , син України – Богдан Хмельницький . Поховано його було в церкві у Суботові .

Так Україна залишилась на роздоріжжі, на самому початку відбудови своєї держави .

На жаль гетьману Хмельницькому не вдалося втримати у складі своєї держави західні землі : Поділля, Волинь;_Галичина досить швидко знову опинилася під польським пануванням , Закарпаття ж увесь час залишалося під владою Угорщини . На правобережжі гетьманував Павло Тетера , а на лівобережжі – кошовий Іван Брюховецький .

Іван Богун .Іван Богун один із найближчих сподвижииків гетьмана Хмельницького , користувався його довірою і приязню .

З явився на світ він у родині дрібного українського шляхтича і досить швидко потрапив у вир козацького життя . Брав участь практично в усіх битвах козацького війська .

Після смерті Хмельницького він продовжував боротись за волю України , аж поки не потрапив у полон до поляків. Король звільнив його та згодом знову заарештував і розстріляв .

Так і загинув один з тих про кого кажуть : він жив заради України !

Іван Сірко . Славний козарлюга , січовий отаман , Іван Сірко завдяки своїм розуму та сміливості зажив великої поваги серед козаків . Усе своє життя провів у війнах і походах . Був на засланні . Та все ж повернувся на Січ і знову став кошовим отаманом . Не полічити всіх боїв кошового Сірка . До самої смерті міцно тримав козацьку шаблю в руках кошовий отаман .

Гетьман Іван Мазепа . У 1687 році новим гетьманом став іван Мазепа , що був до того генеральним осавулом. Його гетьманування було найтривалішим – 22 роки . (Хмельницький гетьманував 9 років , Сагайдачний – 12, Самойлович – 15 , Скоропадський – 13 ).

Родом Іван Мазепа з правобережжя , із села Мазепинці , неподалік Білої Церкви. Змолоду він отримав гарну освіту , вчився у європейських університетах . Жив у Франції , Голандії , бував у Німеччині та Італії , потім став на службу до польського короля . Згодом Мазепа подався на Запорожжя до козаків , служив гетьманам Дорошенку та Самойловичу. Не раз його посилали вирішувати різні справи до Криму , Москви . А після у вязнення гетьмана Самойловича старшина обрала Мазепу гетьманом Мазепа був дуже розумним . Придумував різні плани щоб обдурювати царів і королів .

Один із планів Мазепі не вдався , і йому довелося із одним королем утікати в турецькі володіння . І того ж таки 1709 року Мазепа помер . Після нього були ще деякі гетьмани , але ті не здобули такої слави як Мазепа , Хмельницький , Сагайдачний .

Скасування Гетьманщини . Наступна російська цариця - Катерина ІІ узявшись за “ поліпшення” устрою в державі найперше наказала скасувати гетьманщину . Сталось це у 1764 році . Так і закінчилась доба гетьманщини . Також цариця скасувала козаччину і закріпила обов язкову панщину .

Невитримуючи панщини , утисків віри , наруги над українськими звичаями , селяни повставали . Збиравшись у ватаги , нападали на панів, грабували маєтки, палили, мстилися за кривди.

Цих людей називали гайдамаками . Провідником їх став Максим Залізняк . У 1768 році було найбільше повстання . Завдяки тому , що до них приєднався уманський сотник Іван Гонта , гайдамаки виграли бій . Потім вони обрали Залізняка гетьманом , а Гонту – уманським полковником .

В західних землях протести втілювалися у виступах опришків . Найвідоміший з їх ватажків був Олекса Довбуш , який відбирав у багатих майно і ділив поміж біднотою і селянами .

У козацьку було зведено нові собори у Києві , Чернігові , львові . Будувалися і школи, і церкви, і шпиталі з дерева . Та, на жаль, оскільки дерево – нестійкий матеріал, лише окремі деревяні будівлі дійшли до нас у первісному вигляді.

Україна по праву може пишатися багатьма своїми синами і дочками, які боронили їїправа і шаблею і словом. Їх було чимало – гетьманів, полковників, простих вояків, письменників, художників, просвітників. І всі вони жили заради України, її свободи і незалежності.


загрузка...
загрузка...