МАЛИЙ СЛОВНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

"АКТЫ ЗАПАДНОЙ РОССИИ"— збірки документів з історії України, Росії, Білорусі та Литви 1340—1699. Повна назва: "Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею" (т. I—V, СПб., 1846— 1853). Укладачем та редактором цієї серії був член Петербурзької Археографічної комісії І.Григорович. Кожен том починається передмовою, в якій вказані місця зберігання оригіналів документів, що публікуються, кожен документ має легенду, закінчуються томи примітками. Документи з історії України стосуються феодального і монастирського землеволодіння, історії братств, Берестейської церковної унії, розвитку українських міст та інших питань. Більшість документів було вперше введено в науковий обіг.

С.Павленко
Назад Зміст Вперед