МАЛИЙ СЛОВНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ — орган державної структури Російської імперії, заснований указом Петра І 16 травня 1722 для управління Гетьманщиною. Діяла в складі президента, шести членів присутності, прокурора, канцеляристів. Усі члени Малоросійської колегії призначалися імператором або Сенатом з числа російських офіцерів і цивільних службовців. Перебувала в Глухові. У цивільних справах підлягала Сенатові, у військових — головнокомандуючому російськими військами в Україні. Діяльність Малоросійської колегії започаткувала реальний процес ліквідації української державності. Після смерті Петра І припинила свою діяльність (вересень 1727).

В.Горобець
Назад Зміст Вперед