ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: СЛОВНИК-ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ

1816 - Видання В.Г.Масловичем у Харкові першого літературного часопису «Харьковский демокрит».