Історія України

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: СЛОВНИК-ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ПЕРЕДМОВА

ЦЕ ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖЕН ГРОМАДЯНИН КРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ

АБЕТКА
АБСОЛЮТИЗМ
АБСОЛЮТНА МОНАРХІЯ
АВАРИ
АВТОКРАТІЯ
АВТОНОМІЯ
АВТОХТОНИ
АВТОХТОНИ
АГРАРНА ПОЛІТИКА
АГРЕСІЯ
АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНЕ УПРАВЛІННЯ
АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 24. 08. 1991 р.
АКТ 30 ЧЕРВНЯ 1941 р.
АЛЧЕВСЬКІ
АЛЬТЕРНАТИВА
АНАРХІЗМ
АНАРХІЗМ В УКРАЇНІ
АНДРУСІВСЬКЕ ПЕРЕМИР'Я 1667 р.
АНТАНТА
АНТИ
«АНТИКОМІНТЕРНІВСЬКИЙ ПАКТ» 1936 р.
АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
АНТРОПОЛОГІЯ
«АПОСТОЛ»
АРТЕФАКТИ
АРХЕОЛОГІЯ
АРХЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА
АСИМІЛЯЦІЯ
АСКОЛЬД
«БАГАТОВЕКТОРНА ПОЛІТИКА»
БАГАТОПАРТІЙНІСТЬ
БАЗАВЛУЦЬКА СІЧ
БАТУРИН
«БЕРЕЗІЛЬ»
БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ 1654 р.
БЕРЕСТЕЙСЬКА БИТВА 1651 р.
БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ 1596 р.
БИТВА ЗА ДНІПРО 1943 р.
БІЛГОРОДСЬКА ЗАХИСНА ЛІНІЯ
БІЛОВЕЗЬКА УГОДА 1991 р.
БОГУН ІВАН ФЕДОРОВИЧ
БОЯРИ
БРАТСТВА XV - XVII ст.
БРАТСТВО ТАРАСІВЦІВ 1890 р.
БРЕСТСЬКИЙ ДОГОВІР РСФРР З ДЕРЖАВАМИ ЧЕТВЕРТНОГО СОЮЗУ 3. 03. 1918 р.
БРЕСТСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР УНР З ДЕРЖАВАМИ ЧЕТВЕРНОГО СОЮЗУ
БРЮХОВЕЦЬКИЙ ІВАН МАРТИНОВИЧ (1623 - 1668 рр.)
БУДДИЗМ
БУЛАВА
БУНЧУК
БУРГОМІСТР
БУРЛЯЙ (БУРЛИЙ) КОНДРАТ ДМИТРОВИЧ
БЮРОКРАТИЗМ
ВАЛУЄВСЬКИЙ ЦИРКУЛЯР
ВАНДАЛІЗМ
ВАРВАРИ
ВАРЯГИ
ВАСАЛІТЕТ
ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА 1941-1945 рр.
ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ
ВЕЛИКИЙ КОРОННИЙ ГЕТЬМАН
ВЕЛИКОДЕРЖАВНИЙ ШОВІНІЗМ
ВЕНЕДИ
ВЕРНАДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ВЕТО
ВИБОРИ
«ВИВІД ПРАВ УКРАЇНИ»
ВИГОВСЬКИЙ ІВАН ОСТАПОВИЧ
ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1648 - 1654 рр.
ВИННИЧЕНКО ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ
ВИШНИВЕЦЬКИЙ ДМИТРО (БАЙДА)
ВИШНИВЕЦЬКИЙ-КОРИБУТ ЄРЕМІЯ-МИХАЙЛО
ВИШНИВЕЧЧИНА
ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
«ВІК»
ВІЧЕ
«ВІЧНИЙ МИР» 1686 р.
ВОЄВОДА
«ВОЄННИЙ КОМУНІЗМ»
ВОЛОДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ (МОНОМАХ)
ВОЛОДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ (ВЕЛИКИЙ)
ВОЛОШИН АВГУСТИН ІВАНОВИЧ
ВОЛЮНТАРИЗМ
ВОТЧИНА
ВСЕРОСІЙСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ВУЗО)
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ (ВУЦВК)
ГАДЯЦЬКИЙ ТРАКТАТ 1658 р.
ГАЙДАМАК
ГАЙДАМАКИ
ГАЛИЦЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
ГАНЗА
ГЕНЕРАЛЬНИЙ БУНЧУЖНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОБОЗНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОСАВУЛ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПИСАР
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ХОРУНЖИЙ
ГЕОПОЛІТИКА
ГЕТЬМАН
ГЕТЬМАНСЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ
ГЕТЬМАНЩИНА
ГІЗЕЛЬ ІНОКЕНТІЙ
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ГОРОДИЩА
ГОЛОД 1946 - 1947 рр.
ГОЛОДОМОР 1932 - 1933 рр.
ГОЛУБОВИЧ ВСЕВОЛОД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ГРАФІТІ
ГРЕЦЬКІ МІСТА-ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я
ГРИВНЯ
«ГРОМАДИ»
ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ
ГУНЯ ДМИТРО ТИМОФІЙОВИЧ
ДАНИЛО РОМАНОВИЧ (ГАЛИЦЬКИЙ)
ДВОВЛАДДЯ
ДЕКАБРИСТИ
ДЕКАБРИСТИ В УКРАЇНІ
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ 1990 р.
ДЕНОНСАЦІЯ
ДЕПОРТАЦІЯ
ДЕРЖАВНА СИМВОЛІКА
ДЕСЯТИННА ЦЕРКВА В КИЄВІ
ДИДАСКЛ
ДИКЕ ПОЛЕ
ДИПЛОМАТІЯ ФЕОДАЛЬНОЇ РУСІ
ДИРЕКТОРІЯ УНР 1918 - 1920 рр.
ДИСИДЕНТИ
ДІАСПОРА
ДІР
ДОКУМЕНТИ
ДОНЦОВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ
ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
ДРУКАРСЬКА СПРАВА В УКРАЇНІ
ДУМИ
ДУКАЧ (ЛИЧМАН)
ДУУМВІРАТ
ЕКСТРАТ ПРО СЛОБІДСЬКІ ПОЛКИ
ЕМСЬКИЙ АКТ 18. 05. 1876 р.
ЕМФІТЕВТИЧНЕ ПРАВО
ЕНЕОЛІТ
ЕПІГРАФІЧНІ ПАМ'ЯТКИ
ЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ
ЕТНІЧНІСТЬ
ЕТНОГЕНЕЗ
ЕТНОГЕОГРАФІЯ
ЕТНОГРАФІЯ
ЕТНОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ
ЕТНОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ
ЕТНОЛІНГВІСТИКА
ЕТНОЛІНГВІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ НАРОДІВ
ЕТНОЛОГІЯ
ЕТНОС
ЕТНОЦЕНТРИЗМ
ЗАГАЛЬНА УКРАЇНСЬКА РАДА (ЗУР)
ЗАДУНАЙСЬКА СІЧ (1776-1828 рр.)
ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА (ПІДКАРПАТСЬКА РУСЬ, ЗАКАРПАТТЯ)
ЗАКУПИ
ЗАЛІЗНИЙ ВІК
ЗАЛІЗНИЙ ШЛЯХ
ЗАПОРОЗЬКА СІЧ (ХVІ-ХVIII ст.)
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР)
ЗЕМСТВА
ЗОЛОТІ ВОРОТА В КИЄВІ
ЗОЛОТЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІГУМЕН
ІЗЮМСЬКИЙ ШЛЯХ
ІЄРОМОНАХ
ІЛАРІОН
ІНДОЄВРОПЕЙСЬКА МОВНА СІМ'Я
ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ РЕГІОН
ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА
ІСЛАМ
ІСТОРИЧНИЙ ПЕРІОД
ІСТОРИЧНІ НАЙМЕНУВАННЯ
ІСТОРІЯ
ІСТОРІОГРАФІЯ
«ІСТОРІЯ РУСІВ»
КАЛЬМІУСЬКИЙ ШЛЯХ (КАЛЬМІУСЬКА САКМА)
КАРАЗІН ВАСИЛЬ НАЗАРОВИЧ (1773-1842 рр.)
КАТЕХІЗИС
КЕЛЬТИ
КЕРЕЯ (СІРЯК, ЗАТУЛА, КОБЕНЯК, БУРКА, СВИТА З КОБЕНЯКОМ)
КЕРСЕТКА
КИЄВО-БРАТСЬКИЙ МОНАСТИР
КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ МОНАСТИР
КИЇВ
КИЇВСЬКА РУСЬ
КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО (БРАТСТВО)
КІММЕРІЙЦІ
КІШКА САМІЙЛО
КНЯЗЬ
КОДАК
КОЖУХ
КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА ХVІІ-ХVІІІ ст. (ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ, ГЕТЬМАНЩИНА)
КОЗАК
КОЗАЦТВО ЗАПОРОЗЬКЕ (НИЗОВЕ)
КОЗАЦТВО РЕЄСТРОВЕ
КОЗАКИ НЕРЕЄСТРОВІ
КОЗАЦТВО ГОРОДОВЕ (МІСЬКЕ)
КОЗАЦТВО СЛОБІДСЬКЕ
КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
КОМЕНДАЦІЯ
КОМІТЕТИ БІДНОТИ (КОМБІДИ)
КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН (КОМНЕЗАМИ)
КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (КПУ)
КОНДРАТЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (ШАРГЕЙ ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ; 1897 - 1941 рр.)
КОНОВАЛЕЦЬ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
КОНСТИТУЦІЯ УНР (СТАТУТ ПРО ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ, ПРАВА І ВОЛЬНОСТІ УНР)
КОНСТИТУЦІЯ УРСР
КОНФЕДЕРАЦІЯ
КОСІОР СТАНІСЛАВ ВІКЕНТІЙОВИЧ
КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
КРИВОНІС МАКСИМ
КРАЙКИ (ОПРАВКИ, ПОПРУЖКИ)
КРИМ (до XV ст. ТАВРИДА, ТАВРИКА, ТАВРИАНІЯ)
КРІПОСНЕ ПРАВО (КРІПАЦТВО)
КРОМАНЬЙОНЕЦЬ
КРУТИ
КУНА
КУРГАНИ
ЛАТИФУНДІЯ
ЛЕВИЦЬКИЙ КОСТЬ АНТОНОВИЧ
ЛИТОВСЬКИЙ СТАТУТ
ЛІТОПИС
ЛІТОЧИСЛЕННЯ
ЛУКАШЕВИЧ ВАСИЛЬ ЛУКИЧ
ЛЮБЕЦЬКИЙ З'ЇЗД 1097 р.
ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ 1569 р.
ЛЮСТРАЦІЯ
МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
МАНДРІВНІ ДЯКИ
МАНУФАКТУРА
МАРГІНАЛІЗАЦІЯ
МАХНО (МІХНЕНКО) НЕСТОР ІВАНОВИЧ
МЕНТАЛІТЕТ
МЕТАЕТНІЧНІ СПІЛЬНОТИ
МЕТОД ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА
МІГРАЦІЯ
МІХНОВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
МІКРОЕТНОНІМ
МОГИЛА ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ
МОСКВОФІЛЬСТВО
МУДРИЙ ЯРОСЛАВ
МУРАВСЬКИЙ ШЛЯХ
НАЛИВАЙКО СЕВЕРИН (ПАВЛО-СЕМЕРІЙ (СЕВЕРИН) КРАВЧЕНКО-НАЛИВАЙКО
НАМИСТО
НАРОДНА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.
НАРОДНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УНР
НАРОДОВЦІ
НАРРАТИВНІ ПИСЬМОВІ ДЖЕРЕЛА
НАЦІОНАЛІЗМ
НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ
НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ
НЕАНДЕРТАЛЕЦЬ
НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ
НЕСТОР
НОМАДИ, НОМАДИЗМ
НОРМАНИ
«НОРМАНСЬКА ТЕОРІЯ»
НУМІЗМАТИКА
ОБРЯД
ОБСКУРАНТИЗМ
ОЙКУМЕНА
ОКУПАЦІЯ ФАШИСТСЬКА 1941 - 1944 рр.
ОМЕЛЯНОВИЧ-ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОПРИШКИ
ОРЛИК ПИЛИП
«ОСНОВА»
ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ
ОСТРЯНИН (ОСТРЯНИЦЯ) ЯКІВ
ОЧІПОК (ОЧЕПОК, ЧЕПЕЦЬ, ЧІПЕЦЬ, КАПТУР, КАПОР)
ОЧКУР
ПАВЛИК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
ПАЛЕОЛІТ
ПАНЕГІРИК
ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ
ПАТРІОТИЗМ
ПЕРГАМЕН (ПЕРГАМЕНТ)
ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД СЕЛЯНСЬКИХ, РОБІТНИЧИХ І СОЛДАТСЬКИХ ДЕПУТАТІВ У КИЄВІ
ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РОБІТНИЧИХ І СОЛДАТСЬКИХ ДЕПУТАТІВ У ХАРКОВІ
ПЕТЛЮРА СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ
ПЕТРУШЕВИЧ ЄВГЕН ОМЕЛЯНОВИЧ
ПЕШТА РОМАН
ПІДПІЛЛЯ КОМУНІСТИЧНЕ
ПІДПІЛЛЯ НАЦІОНАЛІСТИЧНЕ (УКРАЇНСЬКЕ)
ПЛАХТА
ПОДОЛИНСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
ПОЕТИКА
ПОЛЕМІКА
ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА
ПОЛІТОНІМ
ПОЛЮДДЯ
ПОЛЯНИ
ПОЛЬНИЙ ГЕТЬМАН
ПОСПОЛИТІ
ПОСТОЛИ
ПРАБАТЬКІВЩИНА СЛОВ'ЯН
«ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ»
ПРАВО СТАВРОПІГІЇ
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА РУСІ-УКРАЇНИ
ПРЕФЕКТ
ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН
«ПРОСВІТА»
ПУЛ
РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ДОГОВІР ПРО НЕНАПАД 1939 р.
РАЙФАЙЗЕНКА
РЕВОЛЮЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ (РУП)
РЕСПУБЛІКА
РЕФЕРЕНДУМ (ПЛЕБІСЦИТ)
РІЧ ПОСПОЛИТА (РЕСПУБЛІКА)
«РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ»
РОМАН МСТИСЛАВИЧ
РУЇНА
РУСИ
РУСИНИ
РУСТИКАЛЬНІ ЗЕМЛІ
РУСИФІКАЦІЯ
РУСЬ
РУСЬКА ЗЕМЛЯ
«РУСЬКА ПРАВДА»
«РУСЬКА ТРІЙЦЯ»
РЯДОВИЧІ
САГАЙДАЧНИЙ (КОНАШЕВИЧ) ПЕТРО КОНОНОВИЧ
САКОВИЧ КАСІЯН (КАЛЛІСТ)
САМОЙЛОВИЧ ІВАН САМІЙЛОВИЧ
САП'ЯНЦІ (ЧОРНОБРИВЦІ)
САРМАТИ
СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 р.
СВИТА
СІВЕРЯНИ
СІРКО ІВАН ДМИТРОВИЧ
СІЧОВИЙ РУХ
СКІФИ
СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ
СКЛАВЕНИ (СКЛАВИНИ)
СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ
СКОРА ЯКІВ
СКОРОПАДСЬКИЙ ІВАН ІЛЛІЧ
СКОРОПАДСЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
СКРИПНИК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА (СЛОБОЖАНЩИНА)
СЛОБІДСЬКІ КОЗАКИ
СЛОБІДСЬКІ КОЗАЦЬКІ ПОЛКИ
СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГУБЕРНІЯ
СЛОВ'ЯНОФІЛИ
СЛОВ'ЯНИ
СЛОВ'ЯНСЬКІ АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ
СОБОРНА УКРАЇНА
СОТНИК
СНД
СОЛЯНИЙ ШЛЯХ
СОФІЙСЬКИЙ СОБОР У КИЄВІ
СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК
«СПІЛКА» (УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА «СПІЛКА»)
СТАТИСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
СТУС ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
СУБЕТНОС (ЕТНОГРАФІЧНА ГРУПА)
СУВЕРЕНІТЕТ
ТАРТАК
ТЕРЕЩЕНКИ
ТЕТЕРЯ (МОРЖКОВСЬКИЙ, МОШКОВСЬКИЙ) ПАВЛО ІВАНОВИЧ
ТМУТАРАКАНЬ (ТАМАТАРХА)
ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ (ТУП)
ТОТАЛІТАРИЗМ
ТРАДИЦІЇ
ТРІУМВІРАТ ЯРОСЛАВИЧІВ
ТЮРКИ
УКРАЇНІЗАЦІЯ
УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА (УАПЦ)
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК
УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА (УГКЦ)
УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (УДП)
УКРАЇНСЬКА ЗАХИСНА ЛІНІЯ
УКРАЇНСЬКА КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ (БОРОТЬБИСТІВ)
УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ЛІВИХ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ (БОРОТЬБИСТІВ) - УПЛСР
УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ (УПСР)
УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-САМОСТІЙНИКІВ (УПСС)
УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-ФЕДЕРАЛІСТІВ (УПСФ)
УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА РОБІТНИЧА ПАРТІЯ (УСДРП)
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917 - 1921 РР.)
УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
«УКРАЇНСЬКИЙ БУРЖУАЗНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ»
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС
УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКА (ПЕРЕЯСЛАВСЬКА) УГОДА 1654 р.
УЛЬТИМАТУМ РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАДІ
УНІВЕРСАЛИ
УНІЯ
УСТАВ
ФЕДЕРАЦІЯ
ФРАКЦІЯ
ХАРКІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКО-КИЇВСЬКЕ ТАЄМНЕ ТОВАРИСТВО
ХВОЙКА ВІКЕНТІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН-ЗІНОВІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ
ХОЗАРСЬКИЙ КАГАНАТ
ХРЕЩЕННЯ РУСІ
ХРИСТИЯНСТВО
ЧИКАЛЕНКО ЄВГЕН ХАРЛАМОВИЧ
ШАРОВАРИ
«ШЕСТИДЕСЯТНИКИ»
ШКІЛЬНА ДРАМА
ШЛЯХТА
ШОВІНІЗМ
ЮДАЇЗМ
ЮПКА (КУРТКА, КОХТА)
ЯЗИЧНИЦТВО
ЯРОСЛАВОВИ ВАЛИ
ЯХИМОВИЧ ГРИГОРІЙ
ЯХНЕНКИ

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК
2 млн.років тому
1 млн. років тому
IV-III тис. до н. е.
IX-VII ст. до н. е.
VII-III ст. до н. е.
І-II ст.
IV-VII ст.
VIII-IX ст.
860-866
882
882-912
911
912-945
945-964
964-972
980-1015
988
1019-1054
1037
1097
1113
1113-1125
1187
1199
1223
1237-1240
1238
1350-1352
1362
1385
1387
1410
1413
1449
1529
1554-1556
1566
1569
1572
1572(2)
1588
1591-1593
1594-1596
1596
1616
1621
1625-1638
1648-1676
1648
1649
1651
1652
1653
1654, 8 січня
1654, березень
1657
1657-1659
1658
1659
1659-1663
1659
1660
1661
1663-1668
1663-1665
1665
1665-1676
1667
1668-1672
1669
1672-1687
1674
1676-1681
1677-1681
1681
1686
1687-1708
1708-1722
1709, червень
1710
1714
1722-1727
1722-1723
1727-1734
1727
1734-1750
1764
1768
1772
1775
1781
1783
1783
1785
1793
1795
1798
1803
1805
1812, червень
1812-1835
1818-1821
1820
1821
1825, грудень
1825, грудень - 1826, січень
1827-1830
1830-1831
1833-1837
1834
1840
1843-1844
1846-1847
1847-1848
1848, травень
1848
1853-1856
1855
1856
1861, лютий
1861-1862
1863
1863
1864
1865
1865
1867
1868
1875
1876
1876-1879
1877
1880-1881
1882
1890
1892
1897
1897
1897
1900
1900
1905, 9 січня
1905
1905, червень
1905, жовтень
1905, жовтень
1905, грудень
1906, листопад
1907, 3 червня
1908
1914, лютий
1914, серпень
1914
1914
1914
1917, 27 лютого
1917, 3-4 березня
1917, 23 червня
1917, серпень
1917, 20 листопада
1917, 3 грудня
1917, 12 грудня
1917, 5 грудня
1918,11 січня
1918, 26 січня
1918, 26 січня
1918, 18 лютого
1918, 29 квітня
1918, 29 квітня
1918, листопад
1918, 14 листопада
1918, 14 грудня
1919, 22 січня
1919, 6 січня
1919, 10 березня
1919, 3 грудня
1919, 11 грудня
1919, 16 грудня
1920, квітень
1920, 25 квітня
1920, 6 травня
1920, 26 травня
1920, 12 жовтня
1920, листопад
1921, березень
1921, 18 березня
1921-1923
1922, 30 грудня
1923, березень
1923, 20 вересня
1924
1925, грудень
1925-1928
1928-1932
1928
1929, січень
1929
1930
1932-1933
1932, жовтень
1933-1937
1937, січень
1938, 11 жовтня
1939, 15 березня
1939, 23 серпня
1939,1 вересня
1939, 17вересня
1939, вересень
1940, червень
1941, 30 червня
1941, липень-вересень
1941, жовтень-липень
1942, 20 червня
1942, жовтень
1942, 18 грудня
1942
1943, листопад
1944, липень
1944, 28 жовтня
1945, 6 травня
1945, 9 травня
1946-1947
1947, квітень
1949, грудень
1950, 5 березня
1953, 5 березня
1953, червень
1954,19 лютого
1956, лютий
1957, травень
1959, 15 жовтня
1960, лютий
1961, січень
1963, липень
1972, травень
1976, жовтень
1985, квітень
1986, 26 квітня
1988
1989, вересень
1989, жовтень
1989, березень
1990, 16 липня
1991, серпень
1991, 24 серпня
1991, 1 грудня
1991, 8 грудня
1992, 15 січня
1992, 19 лютого
1993, 2 липня
1994, 27 березня
1994, червень
1995,8 червня
1996, 28 червня
1997, 30 травня
1997, 9 липня
1998, 29 березня
1999, жовтень - листопад
2000, 16 квітня
2000, осінь - 2001, весна
2001, січень
2001, січень
2004, 26 грудня
2005, 21 грудня
2006, 27 липня -3 серпня
2006, 26 листопада
2007, 30 вересня
2008, липень
2010, 7 лютого

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ УКРАЇНА

СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА (СЛОБОЖАНЩИНА)

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК

400-300 тис. до н.е.
V - III тис. до н.е.
II - поч. I тис. до н.е.
VIII - сер. VII ст. до н.е.
др. пол. VII ст. до н.е.
III- II ст. до н.е.
V - VII ст. н.е.
VIII - Х ст.
VIII - Х ст.
884
60-ті рр. Х ст.
1185
ХІІІ ст., кін. - 30 - поч 40-хрр.
XV - XVI ст.
кін. XVI ст.
1599-1600
1635-1658
1638, травень
1652
1655
1655-1658
1656
1658
кін. 50-х рр. XVII ст.
1659
1689
1708
Кін. 1708 -поч. 1709
1670-1671
1678-1680
1680
1685
1687, 25 липня (4 серпня)
1688
1691
1709, січень
1719
1722-1794
1724
1726
1726
1731-1733
1732
1732-37
1743
1753-1785
1763, 11 березня
1765
1780, 25 квітня
1781, 21 вересня
1785, 1787, 1788
1796
1805, 17січня
1808
1814
1816
1818
1819
1833-1838
1835
1835, 25 червня
1836
1843-1920
1862
1866
1874
1878
1879, 9 лютого
1879
1885, 15 вересня
1896, 1 грудня
1897, 5 грудня
1896-1902
1899
1900, 26 лютого
1901-1902
1905, кін. квітня
1906
1909
1913,14грудня
1915
1917,8 березня
1917, 11 серпня
1917, 24-25 вересня
1917, 9-10 грудня
1917-1934 (з перервами)
1918, 8 квітня
1918, 18 листопада
1919, грудень
1920
1922, квітень
1923, 26 січня
1925, 28-31 травня
1925-1929
1928
1930, 6-15 листопада
1931, 1 жовтня
1932, 27 лютого
1932, 10 жовтня
1932, 15 грудня
1935, 24 березня
1939
1940
1940
1941, 20 вересня
1941, вересень-жовтень
1941, кін. вересня - 25 жовтня
1941, 24 жовтня
1941, жовтень -1943, лютий
1942,12-19 травня
1942, 27 жовтня
1943, 3 березня
1943, 4-25 березня
1943, 8 березня
1943, 23 серпня
1943, Грудень
1945, 8 січня
1945, 1 лютого
1958, 26 лютого
1960, грудень
1968, 25 січня
1969, 25 березня
1970, грудень
1975, 23 серпня
1992, 30 березня
1993, грудень
1995, 28 червня
1996, 14 лютого
1998, 29 березня
1998, 29 березня
1999, 11 жовтня
1999, 29 грудня
1999, 27 червня
2000, 21 серпня
2000, 29 листопада
2002, 31 березня
2002, 19 грудня
2003, 5 квітня
2003, 15 червня
2003, 21 серпня
2003, 26 грудня
2003, 23 серпня
2005, 1 серпня
2005, 2 серпня
2005, 22 серпня
2005, 23 серпня
2005, 23 серпня
2006, 24 лютого
2006, 6 березня
2006, 4 квітня
2006, 27 травня
2006, 21 липня
2006, 19 серпня
2006, 5 вересня

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

ВЕЛИКІ КНЯЗІ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (КИЇВСЬКОЇ РУСІ)

ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

загрузка...