ІСТОРІЯ УКРАЇНИ З ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Термінологічний словник

Гносеологія (грец. gnōsis (gnōseōs) знання, пізнання + logos) – вчення про пізнання.
Термінологічний словник Зміст