Історія України

Шпори з історії - Держави і права України

101. Розвиток права у західноукраїнських землях у 19 ст.
На початку 19 ст. на західноукраїнських землях повністю затверджується австрійська система права. Галичина стає місцем апробації нових австрійських законів.Цивільний кодекс 1797 року,який було запроваджено в Галичині,став базою для подальшого вдосконалення цивільного законодавства. Джерелами кодексу були чисельні нормативно-правові акти, як Австрії так і інших держав.
Після скасування в Австрії кріпосного права відбувається пожвавлення як внутрішньої так і зовнішньої торгівлі,в зв’язку з чим виникла гостра потреба в розробці торгового кодексу.
Робота над кодифікацією кримінального права почалась ще в 18 ст. В 1787 р. приймається кримінальний кодекс. Він складався з двох частин,де перша регулювала процесуальне,а друга матеріальне право. Була скасована смертна кара.
Кримінальний кодекс 1852 р. відмовився від поділу на злочини і тяжкі поліцейські проступки і запровадив поділ на злочини і проступки. Знову вводилася смертна кара,широко використовувалося тюремне ув’язнення.
Таким чином можна сказати що відбувався стрімкий розвиток права.


загрузка...