загрузка...

Яндекс цитирования

Розробки уроків 8 клас

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

 уроку

Тема

Примітки

1

Вступ до нової доби історії українських земель

Тема 1. Українські землі в XVI ст.

2

Соціальна структура українського суспільства та економічне життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель

4

Церковне життя другої половини XVI ст.

5

Берестейська унія 1596 р.

6

Виникнення українського козацтва та перших січей

7

Військо Запорозьке. Перші козацькі повстання

8

Освіта, книговидання і літописання

9

Архітектура, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво

10

Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в XVI ст.»

11

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Українські землі в XVI ст.»

Тема 2. Українські землі в першій половині XVII ст.

12

Соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині XVII ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Церковне життя в першій половині XVII ст.

14

Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний

15

Козацькі рухи 20—30-х ppXVII ст.

16

Освіта, література, книговидання

17

Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво

18

Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.»

19

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.»

Тема 3. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави

20

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

 

 

21

Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648— 1649 pp.

22

Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького

 

23

Воєнно-політичні події 1650—1651 pp.

 

24

Воєнно-політичні події 1652—1653 pp.

 

25

Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин

 

26

Воєнно-політичні події 1654—1657 pp.

 

27

Узагальнення знань учнів за темою «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави»

 

28

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави»

 

Тема 4. Українські землі в 60—80-ті ppXVII ст.

29

Гетьманування І. Виговського. Початок Руїни

 

30

Розкол козацької України. Андрусівське перемир’я

 

31

Україна в 60—70-ті ppXVII ст.

 

32

Україна в 70—80-ті ppXVII ст. Завершення періоду Руїни

 

33

Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман Іван Сірко

 

34

Господарське життя та політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України

 

35

Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в 60—80-ті ppXVII ст.»

 

36

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Українські землі в 60—80-ті ppXVII ст.»

 

Тема 5. Україна наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

37

Гетьманщина наприкінці XVII — на початку XVIII ст. І. Мазепа

 

38

Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

 

39

Україна в подіях Північної війни

 

40

Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату

 

41

Культура українських земель кінця XVII — першої половини XVIII ст.

 

42

Узагальнення знань учнів за темою «Україна наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

 

43

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Україна наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

 

Тема 6. Українські землі в другій половині XVIII ст.

44

Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини

 

45

Правобережжя і західноукраїнські землі. Національно- визвольна боротьба

 

46

Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі

 

47

Культура українських земель у другій половині XVIII ст.

 

48

Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в другій половині XVIII ст.»

 

49

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Українські землі в другій половині XVIII ст.»

 

50—52

Резервний час 


загрузка...
загрузка...